Skontaktuj się

FAQ

Szanowni Klienci. Przykładamy dużą wagę do sprawnej komunikacji, dlatego jak najszybciej odpowiadamy na zapytania e-mailowe i telefoniczne. By dodatkowo zaoszczędzić Wasz czas przygotowaliśmy listę najpopularniejszych pytań wraz z odpowiedziami.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy. Po tym czasie umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wskazanym w umowie, lub przedłużona na czas nieokreślony.

Jakie dokumenty są wymagane, by umówić się na wizytę lekarską?

By umówić się na wizytę lekarską Klient musi okazać jedynie dowód osobisty. Żadne inne dokumenty nie są wymagane.

Czy można dokonać zmiany pakietu, który został wybrany?

Oczywiście. Zmiana obowiązującego pakietu jest możliwa na wniosek Klienta, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. By zgłosić chęć zmiany, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Multihome pod numerem telefonu (22) 274 15 01​ lub wysyłać wiadomość e-mail na adres multihome@ec.net.pl

Czy można zgłosić nowego członka rodziny do wybranego pakietu lub dokonać zmiany osoby objętej ubezpieczeniem?

Tak. Możliwe jest zgłoszenie kolejnego członka rodziny lub zmiana członka rodziny objętego prywatną opieką na pisemny lub telefoniczny wniosek Klienta poprzez infolinię Multihome, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zmiana taka wchodzi w życie z kolejnym pełnym miesiącem, jeżeli zgłoszenie zmiany nastąpiło do 20 dnia bieżącego miesiąca.

W jakim terminie zostanie uruchomiony pakiet prywatnej opieki medycznej od zawarcia umowy?

Świadczenie usługi rozpoczyna się z początkiem kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa, jeżeli jej zawarcie nastąpiło do 20 dnia miesiąca. W przypadku zawarcia umowy po 20 dniu danego miesiąca, świadczenie usługi rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca, po upływie kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Czy każdy z oferowanych pakietów ma taki sam zakres świadczeń?

Oferowane przez nas pakiety dostosowane są do potrzeb i wieku naszych Klientów. Każdy z nich różni się zakresem świadczeń, liczbą badań i lekarzy świadczących nielimitowane konsultacje medyczne. Państwo sami dokonujecie wyboru wariantu najbardziej odpowiadającego własnym potrzebom.

Kto może zostać objęty pakietem ubezpieczeń?

Do umowy może przystąpić każda osoba fizyczna w wieku do 75 roku życia.

Czy w przypadku nieterminowej płatności Klient może dalej korzystać z ubezpieczenia?

Jeżeli jest to nieterminowa płatność uregulowana z opóźnieniem, pakiet obowiązuje i przysługuje Państwu prawo do korzystania z zakresu świadczeń. W przypadku jednak zalegania przez Klienta z uiszczeniem opłaty, za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, umowa zostaje wypowiedziana w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klient, niezależnie od obowiązku uregulowania zaległych należności, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jednorazowej w wysokości 25% opłat za każdy miesiąc, pozostały do końca okresu, na jaki umowa została zawarta.

W jaki sposób można rozwiązać umowę indywidualną?

Umowę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. W tym celu prosimy o przesłanie wypowiedzenia umowy, sygnowanego własnoręcznym podpisem, na adres korespondencyjny lub e-mail.

Zainteresowała
Cię nasza
oferta?

ZOSTAW DANE

oddzwonimy z ofertą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa na podany numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest Energetyczne Centrum S.A. ... Czytaj dalej