Skontaktuj się

FAQ

Szanowni Klienci. Przykładamy dużą wagę do sprawnej komunikacji, dlatego jak najszybciej odpowiadamy na zapytania e-mailowe i telefoniczne. By dodatkowo zaoszczędzić Wasz czas przygotowaliśmy listę najpopularniejszych pytań wraz z odpowiedziami.

W jaki sposób zawierana jest umowa indywidualna?

Umowa indywidualna zawierana jest podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Działu Sprzedaży. Wyrażenie zgody na zakup pakietu medycznego oraz akceptacja warunków umowy są równoznaczne z zawarciem umowy. Po przeprowadzonej rozmowie Klient otrzymuje wiadomość SMS, potwierdzającą zawarcie umowy. Umowa wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta i jednocześnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, bez konieczności jej podpisywania i odsyłania, dla jej ważności.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy. Po tym czasie umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wskazanym w umowie, lub przedłużona na czas nieokreślony.

Jakie dokumenty są wymagane, by umówić się na wizytę lekarską?

By umówić się na wizytę lekarską Klient musi okazać jedynie dowód osobisty. Żadne inne dokumenty nie są wymagane.

Czym jest „Portal Pacjenta” i do czego służy?

Portal Pacjenta jest nowoczesną, bezpłatną platformą internetową, która powstała dla Klientów posiadających pakiet LUX MED. Dzięki niej w szybki i prosty sposób mogą Państwo umówić się na wizytę lekarską czy sprawdzić wyniki badań.

W jaki sposób można uzyskać dane do logowania na portalu pacjenta?

Aby uzyskać dostęp do portalu pacjenta niezbędne jest hasło. Jest ono generowane systemowo i przekazywane drogą SMS. Wystarczy kliknąć przycisk na „Portalu Pacjenta" znajdującego się w górnym rogu strony internetowej serwisu www.luxmed.pl. Zmiana hasła następuje przy pierwszym logowaniu Użytkownika do serwisu.

Czy można dokonać zmiany pakietu, który został wybrany?

Oczywiście. Zmiana obowiązującego pakietu jest możliwa na wniosek Klienta, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. By zgłosić chęć zmiany, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Multihome pod numerem telefonu (22) 274 15 01​ lub wysyłać wiadomość e-mail na adres multihome@ec.net.pl

Czy można zgłosić nowego członka rodziny do wybranego pakietu lub dokonać zmiany osoby objętej ubezpieczeniem?

Tak. Możliwe jest zgłoszenie kolejnego członka rodziny lub zmiana członka rodziny objętego prywatną opieką na pisemny lub telefoniczny wniosek Klienta poprzez infolinię Multihome, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zmiana taka wchodzi w życie z kolejnym pełnym miesiącem, jeżeli zgłoszenie zmiany nastąpiło do 20 dnia bieżącego miesiąca.

W jakim terminie zostanie uruchomiony pakiet prywatnej opieki medycznej od zawarcia umowy?

Świadczenie usługi rozpoczyna się z początkiem kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa, jeżeli jej zawarcie nastąpiło do 20 dnia miesiąca. W przypadku zawarcia umowy po 20 dniu danego miesiąca, świadczenie usługi rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca, po upływie kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Czy każdy z oferowanych pakietów ma taki sam zakres świadczeń?

Oferowane przez nas pakiety dostosowane są do potrzeb i wieku naszych Klientów. Każdy z nich różni się zakresem świadczeń, liczbą badań i lekarzy świadczących nielimitowane konsultacje medyczne. Państwo sami dokonujecie wyboru wariantu najbardziej odpowiadającego własnym potrzebom.

Kto może zostać objęty pakietem ubezpieczeń?

Do umowy może przystąpić każda osoba fizyczna w wieku do 75 roku życia.

Czy w przypadku nieterminowej płatności Klient może dalej korzystać z ubezpieczenia?

Jeżeli jest to nieterminowa płatność uregulowana z opóźnieniem, pakiet obowiązuje i przysługuje Państwu prawo do korzystania z zakresu świadczeń. W przypadku jednak zalegania przez Klienta z uiszczeniem opłaty, za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, umowa zostaje wypowiedziana w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klient, niezależnie od obowiązku uregulowania zaległych należności, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jednorazowej w wysokości 25% opłat za każdy miesiąc, pozostały do końca okresu, na jaki umowa została zawarta.

Jak postępować w sytuacji, kiedy LUX MED nie jest w stanie dotrzymać gwarantowanego umową terminu wizyty?

W przypadku braku dostępności świadczenia w terminach wskazanych w Standardach dostępności, w placówkach własnych LUX MED i placówkach współpracujących, Klient nabywa prawo do skorzystania z refundacji. Ustalenie prawa do refundacji będzie odbywało się po uprzednim skontaktowaniu się Klienta z Call Center LUX MED, w celu dokonania weryfikacji dostępności usług. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w regulaminie refundacji zamieszczonym w zakładce OFERTA»

W jaki sposób można rozwiązać umowę indywidualną?

Umowę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. W tym celu prosimy o przesłanie wypowiedzenia umowy, sygnowanego własnoręcznym podpisem, na adres korespondencyjny lub e-mail.

Zainteresowała
Cię nasza
oferta?

ZOSTAW DANE

oddzwonimy z ofertą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółkę Energetyczne Centrum S.A. w celu marketingu własnych produktów i usług spółki Energetyczne Centrum S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922); ... Czytaj dalej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki Energetyczne Centrum S.A. informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail a także na podany przeze mnie nr telefonu poprzez przesyłanie mi wiadomości SMS oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny upoważnionej osoby działającej w imieniu spółki Energetyczne Centrum S.A. ... Czytaj dalej

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest spółka Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoskiej 24. Mają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych i prawo ich poprawiania. ... Czytaj dalej